Isnin, 5 September 2011

KONSEP IMAN DAN KUFUR

[1]. Iman adalah ucapan dan perbuatan, boleh bertambah dan boleh berkurang. Iman adalah suara hati dan ucapan lisan serta amalan hati, perbuatan lisan dan anggota badan. Ucapan hati, iaitu keyakinan dan kepercayaannya. Adapun ucapan lisan, iaitu pernyataannya, sedangkan amalan hati, iaitu kepatuhan, keikhlasan, ketaatan, kecintaan dan keinginannya kepada segala amal soleh. Adapun perbuatan anggota badan, iaitu melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan.


[2]. Barangsiapa yang menyatakan bahwa amal perbuatan tidak termasuk iman maka dia adalah seorang murji'. Barangsiapa yang memasukkan dalam iman sesuatu yang tidak termasuk di dalamnya maka dia adalah seorang mubtadi' (orang yang melakukan bid'ah).

[3]. Barangsiapa tidak bersedia mengucapkan dua kalimah syahadat maka dia tidak berhak memperolehi sebutan sebagai orang yang beriman. Dia juga tidak dihukumi sebagai orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat.

[4]. Islam dan iman adalah dua sebutan dalam agama. Di antara keduanya terdapat pengertian umum dan pengertian khusus. Ahlul Qiblah disebut sebagai kaum muslimin.

[5]. Pelaku dosa besar tidak keluar dari keimanannya. Di dunia tetap beriman tetapi kurang imannya, sedangkan di akhirat dia berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah mengkehendaki akan diampuni dan jika mengkehendaki sebaliknya maka dia akan disiksa sesuai dengan keadilanNya. Orang-orang yang mempunyai tauhid tempat kembalinya adalah syurga. Sekalipun ada di antara mereka yang disiksa terlebih dulu tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang kekal di dalam neraka.


[6]. Tidak boleh menyatakan pasti bahwa si fulan termasuk ahli surga atau neraka, kecuali terhadap seseorang yang telah dinyatakan oleh nas demikian.


[7]. Kufur dalam bahasa agama ada dua macam. Pertama, kufur akbar, iaitu kufur yang menyebabkan seseorang keluar dari agama. Kedua, kufur ashghar, iaitu kufur yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari agama. Kufur macam ini terkadang disebut juga dengan kufur 'amali.


[8]. Takfir (pernyataan atau penghukuman terhadap seseorang bahwa dia menjadi kafir) termasuk hukum agama yang acuannya adalah Kitab dan Sunnah. Kerana itu kita tidak boleh takfir kepada seorang muslim kerana suatu ucapan atau perbuatan bila tidak ada dalil syar'i yang menyatakan demikian. Suatu ucapan atau perbuatan yang dinyatakan sebagai kafir tidak mesti pelakunya pun menjadi kafir, kecuali bila syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Takfir termasuk hukum paling serius. Kerana itu kita harus hati-hati dan waspada dalam mentakfirkan seorang muslim.

[Sumber: buku Mujmal Ushul Ahlis Sunnah wal Jama'ah fi Al 'Aqidah oleh Dr. Nashir bin Abdul Karim Al 'Aql,]


_________
[1]. Ahlul Qiblah adalah orang yang mengaku beragama Islam, melakukan solat seperti kaum muslimin, menghadap ke kiblat dan memakan sesembelihan mereka, sekalipun termasuk orang yang menuruti hawa nafsunya atau berbuat dosa, selama tidak mendustakan ajaran yang dibawa Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan