Sabtu, 5 Januari 2013

Mutiara Kefahaman Salaf Mengenai Siasah Dan Kepimpinan.
Siasah adalah menguruskan kepentingan awam demi memelihara kemaslahatan mereka. Kepimpinan pula adalah wasilah siasah dalam semua peringkat dan institusi. Siasah dan kepimpinan menurut Islam adalah satu implementasi dari kefahaman yang benar dari cahaya ilmu al Quran dan as Sunnah dalam menguruskan kehidupan manusia sejagat.

Al Imam at Thabari mempunyai pandangan yang bernas ketika menafsirkan ayat 79 surah aly Imran yang membawa metod yang sebenar dalam pengambilan dan penyampaian ilmu kitab. Iaitu firman Allah;


Bermaksud : 

" Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Kitab agama dan hikmat serta pangkat Nabi, kemudian dia tergamak mengatakan kepada orang ramai: “Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah”. Tetapi (sepatutnya ia berkata): “Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin, kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu, dan kerana kamu selalu mempelajarinya. "

Surah aly Imran : 79.

Rabbaniyyin menurut Iman at Thabari ialah :
Mereka yang menguruskan manusia sesuai dengan kemaslahatan mereka. Justeru, seseorang alim yang mendalami kefahamannya dan matang kebijaksanaannya adalah golongan pembawa kemaslahatan ( muslih ) kepada umat manusia, melalui ilmu dan ajaran yang baik serta dakwah pemulihan yang dilakukannya. Dia semestinya seorang yang berhikmah dan bertaqwa kepada Allah.

Begitu juga seorang pemerintah yang menguruskan kepentingan masyarakat awam di atas minhaj ( landasan ) yang dianjurkan oleh konsep keadilan dan islah ( reformasi ) dengan memandu umat manusia mencapai kejayaan dan pulangan keuntungan untuk agama dan dunia mereka, manfaat cepat dan lambat mereka.

Golongan ini semua layak bergelar rabbaniyyun. Justeru rabbaniyyun adalah toggak masyarakat manusiawi dalam kefahaman yang betul terhadap ajaran Islam dan kepimpinan yang bijaksana dalam meperturunkan ilmu yang betul ke medan sebenar. 

Maka rabbaniyyun lebih hebat dari ulama dan pendeta ( ahbar ), sebagaimana kata Mujahid, kerana rabbani bukan sahaja penghimpun ilmu dan fiqh, namun juga berpandangan tajam mengenai siasah dan tadbir dalam menguruskan hal ehwal rakyat demi maslahat dunia dan agama. 
( at Thabari, Jamiul Bayan: 6/543-544 ).

Maka jelas di kalangan para salafussoleh bahawa siasah dan kepimpinan adalah medan sebenar perlaksanaan agama dan ia adalah institusi terpenting untuk dikawal sedia dengan etika agama. Para ilmuan dan negarawan adalah dua golongan paling berpengaruh untuk melangsungkan semangat rabbaniah di dalam kehidupan manusia. Justeru ulama' salafussoleh terlibat langsung dalam memberi konsep yang betul berdasarkan disiplin keilmuan Islam dalam soal siasah dan kepimpinan.

Karya rujukan yang ditulis oleh ulama' Islam dalam topik ini memang banyak. Cuma kita di sini ingin melihatnya dari sudut penghayatan mereka melalui khazanah karyawan yang mencatatkan biografi mereka. Ia menjadi satu lagi sumber yang tidak dapat dipinggirkan di dalam menilai kefahaman para salafussoleh mengenai isu ini. Dibawakan di sini beberapa contoh yang penuh pelajaran dan tauladan.

Harga sebuah kerajaan tidak lebih dari segelas air.

Tercatat dalam kitab "Syadzraat dzahab fii akhbaari man dzahab"  karangan Ibnul Imaad al-Hanbali (1/336), ketika mencatatkan biografi Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah, berikut nukilannya:

Pada suatu hari Ibnu Samak pernah masuk ke istana Harun ar-Rasyid, maka ar-Rasyid meminta untuk dibawakan air minum untuknya. Berkata Ibnu Samak kepada beliau: "Wahai amirul mu'minin! Demi Allah, saya bertanya kepadamu, jika seandainya engkau terhalang dari meminum air ini, berapa dirhamkah akan engkau bayar? Beliau menjawab: "Dengan setengah kerajaanku".

Ibnu Samak bertanya lagi: " Kalau seandainya setelah kamu meminumnya lantas tidak boleh keluar dari badanmu, berapa banyak akan kamu bayar? Beliau menjawab: "Dengan setengah lagi dari kekuasaanku". Ibnu Samak lantas mengatakan kepadanya: "Sungguh kerajaanmu nilainya tidak lebih dari segelas air. Oleh kerana itu tidak selayaknya untuk saling berlumba-lumba untuk mendapatkanya".
 
Kemarahan pemerintah lebih ringan dari kemurkaan Allah Azza wa jalla.

Di nukil dari kitab "Al-Aqdul Farid" ( 4/25 ) karangan Ibnu Abdirabihi :

Pada suatu hari Jami' al-Mahaaribi masuk berjumpa Hajajj bin Yusuf  - 

Jami' al-Mahaaribi adalah seorang syeikh yang soleh, pemidato terulung, bijaksana dan berbudi pekerti. Beliau adalah orang yang pernah mengatakan kepada al-Hajjaj tatkala membangun kota Wasith: "Engkau membangunnya bukan di negeri asalmu, dan akan diwarisi oleh selain keturunanmu".

Beliau menemui al-Hajjaj, maka al-Hajjaj mengeluh kepadanya tentang buruknya perangai penduduk Iraq di mana mereka juga enggan mentaatinya serta mengeluhkan mengenai buruknya tanggapan mereka terhadap beliau.

Syeikh Jami' berkata kepadanya: 

"Adapun mereka itu, seandainya mencintaimu tentu mereka akan mentaati dirimu. Apa urusan mereka dengan kamu? Engkau tidak ada ikatan nasab dengan mereka. Begitu juga ini bukan negerimu, tidak pula engkau membuat mereka merasa tenang. Buanglah jauh-jauh dari fikiranmu yang membuat mereka malah bertambah jauh darimu. Berfikirlah agar mereka boleh dekat denganmu. Jadilah orang yang suka memaafkan kepada orang yang lebih rendah darimu, maka orang yang di atasmu akan membalasnya.  Hendaklah ancaman itu selaras dengan (perkaranya), dan berilah mereka janji yang baik".

Maka al-Hajjaj membalas: 
"Saya tidak ada pilihan lain supaya Bani al-Lukai'ah kembali mentaatiku melainkan dengan menggunakan pedangku ini". 

Dijawab oleh Syeikh Jami': 

"Sesungguhnya jika pedang sudah bertemu dengan pedang, maka tidak ada lagi pilihan". Berkata al-Hajaj: "Pilihan pada waktu itu diserahkan kepada Allah Ta'ala". Beliau menjawab: "Benar perkataanmu, namun kamu tidak tahu pada siapa Allah akan menjatuhkan pilihannya".

Al-Hajjaj menjawab: 

"Sesungguhnya dirimu termasuk orang yang pandai berperang, bukankah begitu". Beliau lantas menjawab dengan untaian bait syair:
Al-Harb itulah nama kami, dan kami orang yang pandai berperang. Jika kami berperang tentu dengan sebab yang benar
 Al-Hajaj berkata: "Demi Allah, sesungguhnya saya berkeinginan untuk mencabut lidahmu lalu saya pukul wajahmu".

Syaikh Jami' menjawab: 

"Jika kami berkata jujur, kami membuat kamu marah. Namun jika kami berpura-pura dan membuat kamu senang, maka kami telah membuat  Allah murka. Kemarahan pemimpin itu lebih ringan dari pada kemurkaan Allah Azza wa jalla ".
Al-Hajjaj mengatakan: "Benar (apa yang kamu katakan)". Kemudian beliau pun diam.

Masyarakat tidak mungkin menjadi baik melainkan dengan keadilan

Disebutkan dalam kitab "Bidayah wa Nihayah" (10/126) oleh Ibnu Kathir ketika beliau mencatatkan biografi Khalifah al-Abas Abdullah bin Muhammad bin Ali Abu Ja'far al-Manshur rahimahullah, di mana beliau pernah mengatakan kepada anaknya al-Mahdi:

 "Sesungguhnya khalifah tidak layak disandang kecuali oleh orang yang bertakwa, kepemimpinan tidak layak dipegang melainkan bagi orang yang taat kepada Allah. (Ingatlah) masyarakat tidak akan menjadi baik melainkan jika diperlakukan dengan adil. Manusia yang terbaik pula adalah orang yang suka memberi maaf sedangkan dirinya mampu untuk menjatuhkan hukuman kepadanya. Manusia yang paling kurang akalnya adalah orang yang menzalimi orang lain yang di bawah kekuasaannya.

Wahai anak ku !                Sentiasalah mengiringi sesebuah nikmat dengan rasa syukur, sertailah kekuatan dengan senang memberi maaf pada (orang lain), ketaatan dengan lemah lembut, dan ikutilah kemenangan dengan rendah diri dan menyayangi orang lain. Jangan lupakan (untuk mengambil) bahagianmu di dunia serta bahagianmu dari rahmatnya Allah Azza wa jalla".

Diamlah! Fir'aun binasa dahulunya kerana campur tangan Haman.

Disebutkan sebuah kisah dalam kitab "Siraajul Muluuk" ( ms 51), demikian juga dalam kitab "al-Wara'" oleh Imam Ahmad (ms 162), juga dalam kitab "Muqadimah Jarh wa Ta'dil" (ms 14), mengenai biografi Imam Qudwah, ahli ibadah, yang faqih Sufyan bin Sa'id bin Masruuq al-Thauri al-Kufii rahimahullah, sebagai berikut:

Berkata Sufyan al-Thauri: 

"Ketika Abu Ja'far al-Mansyur melaksanakan ibadah haji, dia berkata: "Sekarang saya perlukan Sufyan sebagai pemandu ibadahku". Maka para pengawalnya pun sibuk menyebar di sekitar Ka'bah guna mencari dan mengawasiku, mereka pun menemukanku ketika hari sudah menjelang malam lalu saya dibawa untuk mengadapnya. 

Ketika saya sudah berdiri di hadapannya, dia menyuruh supaya saya mendekat kepadanya, kemudian mengatakan: "Kenapa kamu enggan untuk mendatangi kami, supaya kami boleh meminta pendapat serta fatwa darimu dalam urusan kami. Apa yang kamu perintahkan kepada kami, kami akan mematuhinya, dan apa yang kamu larang untuk kami, kami akan menjauhinya".

Maka saya bertanya kepadanya: "Berapa banyak wang yang telah engkau keluarkan untuk perjalanan ibadah ini? Dia menjawab: " Saya tidak tahu sepastinya, tapi saya punya orang-orang yang amanah yang boleh saya percayai ".

Lalu saya katakan: 

"Dengan apa kamu akan memberi alasan esok (pada hari kiamat), ketika dirimu berdiri di hadapan Allah Azza wa jalla, manakala Allah bertanya kepadamu tentang harta tersebut? Sedangkan kamu hanya mempercayakan kepada orang lain. (Lihatlah kepada) Umar bin Khatab semoga Allah meredainya, tatkala dia pergi menunaikan haji, beliau bertanya kepada pembantunya: "Berapa banyak biaya yang telah kamu keluarkan untuk perjalanan ini? Pembantunya menjawab: "Wahai Amirul Mu'minin, (biaya yang di keluarkan semuanya) lapan belas dinar".

Dia menjawab: 

"Apa engkau menyangka kalau kami menggunakan harta (tersebut) dari baitul muslimin, bukankah kamu telah mengetahui apa yang pernah diceritakan kepada kita oleh Mansyur bin Amaar sedangkan engkau hadir pada saat itu, sebagai orang pertama yang menulis hadis darinya di antara orang-orang yang berada di majlis tersebut, (dia mengatakan, telah meriwayatkan) dari Ibrahim dari al-Aswad dari al-Qamah dari sahabat Ibnu 
Mas'ud bahwa Rasulallah Shalallahu 'alaihi wa salam pernah bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :(( رب متخوض في مال الله ومال رسول الله فيما شاءت نفسه له النار غدًا )) [رواه الترمذي وصححه الألباني]

"Berapa ramai orang yang menggunakan harta Allah dan harta RasulNya mengikut keinginan nafsunya, nanti tempatnya di neraka di hari esoknya ( hari kiamat )".   
HR. Tirmizi dan disahihkan oleh alBani

Abu Ubaid seorang bendaharanya mengatakan: "Apakah Amirul Mu'minin boleh menerima diperlakukan seperti ini? Maka Sufyan berkata kepadanya: "Diamlah, hanyalah saja yang membuat hancur Fir'aun dahulunay adalah Hamaan. Demikian pula sebaliknya".


  


Tiada ulasan:

Catat Ulasan