Selasa, 22 Disember 2009

Pemikiran Dr. Yusuf Qaradhawi : Kehilangan Dimensi Aulawiyyat Dalam Kehidupan Ummah.


Rosaknya Timbangan Keutamaan pada Umat.

Apabila kita memperhatikan kehidupan kita dari pelbagai posisi, baik dari segi material mahupun spiritual, dari segi pemikiran, sosial, ekonomi, politik ataupun yang lainnya maka kita akan dapati bahwa timbangan Keutamaan pada umat sudah tidak seimbang lagi.

Kita dapati di setiap negara Arab dan Islam berbagai percanggahan yang sangat dahsyat, iaitu perkara yang berkenaan dengan dunia seni dan hiburan sentiasa diutamakan dan didahulukan atas persoalan yang berkaitan ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Dalam aktiviti kepemudaan,kita melihat bahawa perhatian terhadap latihan jasmani lebih diutamakan dari latihan akal fikiran, sehingga makna membina remaja itu lebih berat kepada pembinaan sudut jasmaniah mereka dan bukan pada sudut yang lainnya. Sadangkan tidakkah manusia terbentuk daripada komponen badan, akal fikiran, dan jiwa?

Dahulu kita sering menghafal sebuah kasidah Abu al-Fath al-Bisti yang sangat terkenal. Iaitu kasidah yang bunyinya: "Wahai orang yang menjadi khadam kepada tubuh badan, sampai bila engkau hendak mempersembahkan khidmat kepadanya. Apakah engkau hendak memperoleh keuntungan dari sesuatu yang merugikan? Berkhidmatlah pula kepada jiwa, dan carilah berbagai kelebihan padanya, Kerana engkau dianggap sebagai manusia itu dengan jiwa dan bukan dengan badan"

Kita juga hafal apa yang dikatakan oleh Zuhair ibn Abi Salma dalam Mu'allaqat-nya:

"Lidah seorang pemuda itu setengah harga dirinya, dan setengah lagi adalah hatinya. Jika keduanya tidak ada pada dirinya, maka dia tiada lain hanya segumpal daging dan darah."

Akan tetapi kita sekarang ini menyaksikan bahwa manusia dianggap sebagai manusia dengan badan dan otot-ototnya,sebelum menimbang segala sesuatunya.

Pada musim panas tahun lalu (1993), tiada perbincangan yang terjadi di Mesir kecuali perbincangan di sekitar bintang bolasepak yang dipamerkan untuk dijual. Harga pemain ini semakin meninggi bila ada tawar-menawar antara beberapa kelab bolasepak, sehingga mencapai 750,000 Pound.

Peliknya, jarang pula orang yang mengikuti perkembangan dunia olahraga , khususnya olahraga yang bermanfaat bagi manusia dalam kehidupan mereka seharian. Mereka hanya menumpukan perhatian terhadap pertandingan khususnya bolasepak yang hanya dimainkan beberapa orang saja, sedangkan yang lainnya hanya menjadi penonton.

Sesungguhnya bintang masyarakat dan nama yang kegemerlapan bukanlah ulama atau ilmuwan, bukannya pemikir atau penda'wah; sebaliknya para pelakon dan artis, pemain bolasepak, dan sebagainya. Surat kabar dan majalah, television dan radio, hanya memperbincangkan kehidupan, tingkah laku, kejayaan, kehebatan, dan kejaguhan mereka ini, walaupun tidak berharga. Sedangkan orang-orang selain mereka tidak dibuat liputan, dan bahkan hampir dikesampingkan atau dilupakan.

Apabila ada seorang seniman yang meninggal dunia, seluruh dunia gempar dan semua akhbar berbicara tentang kematiannya. Namun apabila ada seorang ulama, ilmuwan, atau sarjana ilmu yang meninggal dunia, seakan-akan tidak ada seorangpun yang membicarakannya.

Kalau dilihat dari segi material, perhatian mereka kepada dunia olahraga dan seni memakan biaya yang sangat tinggi; iaitu untuk membiayai publisiti, keselamtan, dan keselesaan para pemain. Tidak ada seorang pun yang mempertikaikan bentuk pembelajaan seperti ini. Mengapa semua itu boleh terjadi?

Pada saat yang sama, lapangan dunia pendidikan, kesihatan, agama, dan perkhidmatan umum, sangat sedikit mendapat dokongan dana; dengan alasan tidak mampu atau untuk melakukan penjimatan dan penghematan belanjawan, terutama apabila ada orang yang meminta kepada mereka sumbangan untuk melakukan peningkatan sumber daya manusia dalam rangka menghadapi perkembangan zaman.

Persoalannya adalah seperti yang dikatakan orang: "Penjimatan di satu sudut, tetapi di sudut lain terjadi pemborosan"; sebagaimana yang pernah dikatakan Ibn al-Muqaffa’: "Aku tidak melihat suatu pemborosan terjadi kecuali di sampingnya ada hak yang dirampas oleh orang yang melakukan pemborosan itu."

Penyimpangan Orang Beragama Dewasa ini dalam Fiqh Keutamaan

Penyimpangan terhadap masalah fiqh ini tidak hanya terjadi di kalangan awam kaum Muslimin, atau orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus di kalangan mereka, tetapi penyimpangan itu juga dilakukan oleh orang-orang yang dilabelkan sebagai ahli agama, kerana tidak adanya fiqh dan pengetahuan yang benar.

Sesungguhnya ilmu pengetahuanlah yang menjelaskan mana perbuatan yang diterima dan mana perbuatan yang ditolak; mana perbuatan yang diutamakan dan mana pula yang tidak diutamakan.

Ilmu pengetahuan jualah yang boleh menjelaskan perbuatan yang benar dan juga perbuatan yang rosak; perbuatan yang diterima dan yang ditolak; perbuatan sunnah dan perbuatan bid'ah. Setiap perbuatan disebutkan "harga" dan nilainya menurut pandangan agama.

Kebanyakan mereka tidak mendapatkan cahaya ilmu pengetahuan dan panduan dari fiqh yang betul. Mereka telah memusnahkan batas perbezaan antara pelbagai macam amalan dan tidak membezakannya satu sama lain; atau mereka menetapkannya di luar hukum agama, sehingga ketetapan mereka kurang atau berlebihan. Demikianlah, agama akan musnah di tangan orang yang melampaui dan orang yang mengabaikan.

Seringkali kita menyaksikan orang-orang seperti ini –walaupun sebenarnya mereka adalah orang-orang yang memiliki keikhlasan- menyibukkan diri dengan perbuatan yang tidak kuat (marjuh), dan mereka menganggapnya sebagai amalan yang kuat (rajih). Mereka sibuk dengan perbuatan yang bukan utama (mafdhul) dan melalaikan perbuatan yang utama (fadhil).

Kadang-kadang, satu perbuatan itu pada suatu masa dinilai sebagai perbuatan yang utama (fadhil), tetapi pada masa yang lain ia bukan perbuatan yang utama (mafdhul); atau pada suatu suasana tertentu perbuatan itu boleh dinilai kuat (rajih), dan pada situasi yang lain tidak boleh diterima (marjuh). Namun oleh kerana pengetahuan dan pemahaman mereka sangat sedikit, maka mereka tidak mampu membezakan antara dua masa dan suasana yang berlainan itu.

Saya pernah melihat orang-orang Muslim yang baik hati, yang mahu menyumbang pembangunan sebuah masjid di kawasan yang sudah banyak masjidnya, yang kadang-kadang pembangunan masjid itu memakan biaya setengah atau satu juta. Akan tetapi bila dia diminta sumbangan sebesar itu, separuhnya, atau seperempat daripada jumlah itu untuk mengembangkan da'wah Islam, memberantas kekufuran dan kemusyrikan, mendukung kegiatan Islam untuk menegakkan syari'ah agama, atau kegiatan-kegiatan lain yang memiliki tujuan besar, yang kadang-kadang ada orangnya tetapi mereka tidak memiliki dana untuk itu. Orang-orang yang memberi bantuan pembangunan masjid di atas, hampir seperti orang pekak, dan tidak memberikan tanggapan sama sekali kerana mereka lebih percaya kepada membangun batu daripada membangun manusia.

Setiap tahun, pada musim haji saya menyaksikan sejumlah besar kaum Muslim yang kaya raya, yang datang beramai-ramai untuk melaksanakan ibadah sunat di musim itu, kerana mereka telah seringkali melaksanakan ibadah haji, dan melakukan ibadah umrah di bulan Ramadhan. Untuk itu mereka mengeluarkan dana yang cukup besar dengan mudah, tetapi pada saat yang sama banyak orang miskin yang memerlukan bantuan dari mereka. Sedangkan Allah tidak membebankan kewajiban haji dan umrah atas diri mereka.

Akan tetapi, manakala dana tahunan yang mereka keluarkan untuk itu diminta untuk memerangi orang-orang Yahudi di Palestin; membantu kaum Muslimin di Serbia, Bosnia Herzegovina; atau untuk menghadapi gerakan Kristianisasi di Indonesia atau di Bangladesh, atau di negara-negara Afrika dan negara-negara Asia Tenggara lainnya; atau untuk membangun pusat-pusat Islam atau melahirkan tenaga da'wah yang memiliki kemahiran di berbagai bidang kehidupan; atau untuk mencetak, menterjemahkan, dan menerbitkan buku-buku Islam yang sangat bermanfaat, mereka memalingkan muka, dan menyombongkan diri.

Padahal telah ada ketetapan dengan jelas di dalam al-Qur'an bahwa jenis amalan perjuangan itu lebih utama daripada jenis perbuatan ibadah haji; sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT:

"Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan ibadah haji dan mengurus Masjid al-Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sudut Allah; dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum Muslimin yang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi darjatnya di sudut Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripada-Nya, keridhaan dan syurga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal.(at-Taubah: 19-21)

Mengapa? Kerana ibadah haji dan umrah mereka termasuk sunat kerana mereka telah melakukannya berulang kali; sedangkan perjuangan melawan kekufuran dan kesyirikan, sekularisasi, dan pemisahan agama dari kehidupan manusia, baik yang didokong oleh kuasa luaran mahupun dalaman, merupakan kewajiban kita pada masa sekarang ini.

Pada musim haji dua tahun yang lalu, salah seorang penulis buku Islam yang sangat terkenal, iaitu sahabat saya yang bernama Fahmi Huwaidi, yang menulis makalahnya setiap hari Selasa, mengatakan secara terang-terangan kepada kaum Muslimin, "Sesungguhnya usaha menyelamatkan kaum Muslim Bosnia lebih utama daripada kewajiban ibadah haji sekarang ini."

Banyak orang yang bertanya kepada saya ketika mereka membaca makalah itu, sejauh mana kebenaran ucapan itu bila ditinjau dari segi syari'ah agama dan fiqh? Ketika itu saya menjawab mereka: "Sesungguhnya pernyataan penulis itu benar, dan juga benar bila ditinjau dari sudut fiqh, kerana sebenarnya telah ada ketetapan syari'ah yang menyatakan bahwa kewajiban yang perlu dilakukan dengan segera harus didahulukan atas kewajiban yang boleh ditangguhkan. Ibadah haji dalam hal ini adalah ibadah yang mungkin ditangguhkan. Dan dia merupakan kewajiban yang tidak dituntut untuk dilaksanakan dengan segera menurut sebahagian imam mazhab. Sedangkan menyelamatkan kaum Muslimin Bosnia dari ancaman yang akan memusnahkan mereka kerana kelaparan, kedinginan, dan penyakit dari satu segi, dan pemusnahan secara ketenteraan dari satu sudut merupakan kewajiban yang harus segera dilaksanakan. Tindakan menyelamatkan ini tidak dapat ditangguhkan, dan tidak dapat ditunda-tunda lagi. Ia adalah kewajiban yang berkaitan dengan waktu sekarang ini, sekaligus merupakan kewajiban umat Islam secara menyeluruh pada hari ini.

Tidak diragukan lagi bahwa melaksanakan syiar ibadah haji merupakan sebuah kewajiban yang tidak diperselisihkan oleh umat ini. Kita tidak perlu meniadakan ibadah itu pada suatu musim haji, kerana ibadah ini dapat dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di sekitar tanah suci, yang tidak perlu mengeluarkan biaya yang tinggi untuk melaksanakan ibadah ini. Saya memandang bahwa apa yang dikatakan oleh Prof. Huwaidi dapat terlaksana dengan cara seperti ini. Sebenarnya kebanyakan orang yang pergi ke tanah suci pada musim haji setiap tahun adalah orang yang tidak lagi dibebani untuk melaksanakan kewajiban ini, kerana mereka telah melakukannya pada masa-masa sebelumnya. Orang-orang yang pergi ke tanah suci dan sebelumnya belum pernah melaksanakan ibadah ini, jumlah mereka tidak lebih dari 15%. Kalau kita andaikan bahwa jumlah jamaah haji 2,000,000 orang, maka jumlah orang yang baru pertama kali melakukan ibadah ini tidak lebih dari 300,000 orang.

Alangkah baiknya bila dana yang mereka keluarkan untuk ibadah sunat itu -di mana jumlah mereka adalah majoriti—begitu pula orang yang melakukan ibadah umrah sunat sepanjang tahun, khususnya pada bulan Ramadhan, dialihkan untuk mengisi dana perjuangan di jalan Allah SWT; atau untuk menyelamatkan saudara-saudara mereka, muslimin dan muslimat, yang terancam kehancuran secara material mahupun spiritual; dan untuk membiayai mereka dalam menghadapi musuh-musuh mereka yang ganas, yang menginjak-injak kehormatan mereka, dan tidak menginginkan kewujudana mereka di dunia ini. Negara-negara di dunia ini sebenarnya melihat dan mendengar keadaan mereka, akan tetapi mereka berdiam diri dan tidak bergerak, kerana sesungguhnya kemenangan itu berada di pihak yang kuat dan bukan kekuatan di pihak yang benar.

Saya menyaksikan sebahagian pengamal agama yang baik di Qatar, dan negara-negara teluk yang lainnya, serta di Mesir yang mempunyai keinginan kuat untuk melaksanakan syiar agama, iaitu ibadah haji setiap tahun. Saya mengetahui bahwa di antara mereka ada yang telah mengerjakan ibadah haji setiap tahun sejak empat puluh tahun yang lalu. Mereka terdiri atas sekumpulan sanak saudara, kaum keluarga, dan sahabat karib. Jumlah mereka barangkali mencapai seratus orang. Pada suatu tahun, saya mengingatkan mereka, ketika itu saya baru saja tiba dari suatu lawatan ke Indonesia. Saya menyaksikan bahwa kristianisasi sedang dilakukan secara besar-besaran di sana, dan kaum Muslim sangat memerlukan kepada institusi yang boleh mengimbangi untuk menghadapi gerakan tersebut, baik institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan, perubatan, mahupun kebajikan dan sosial. Saya katakan kepada kawan-kawan yang baik itu: "Bagaimanakah pendapat kamu kalau seandainya pada tahun ini kamu berniat tidak melakukan ibadah haji, lalu biaya untuk melakukan ibadah haji itu disumbangkan untuk biaya menghadapi kristianisasi. Kalau dari setiap orang yang berjumlah seratus itu menyumbangkan 10,000 Pound, maka jumlahnya akan menjadi 1,000,000 Pound. Wang sejumlah itu dapat dipergunakan untuk membangun projek besar. Dan kalau kita mahu memulai perbuatan seperti ini, kemudian kita umumkan kepada khalayak ramai, maka orang akan banyak yang mengikuti perbuatan kita, sehingga kita dapat memperoleh juga pahala orang yang mengikuti perbuatan baik kita."

Akan tetapi sayangnya, saudara-saudara kita itu menjawab: "Sesungguhnya kami ini bila bulan Zulhijjah tiba, kami merasa sangat bergembira, kami tidak dapat menahan kerinduan untuk melakukan ibadah haji. Kami merasa bahawa ruh-ruh kami dibawa ke sana. Kami merasa sangat berbahagia bila kami ikut melaksanakan ibadah haji setiap musim bersama para jamaah haji yang lainnya." Inilah kata-kata yang pernah dikatakan kepada Bisyr al-Hafi dulunya.

Kalau kaum Muslimin memahami dengan betul, memiliki keimanan yang benar, dan mengetahui makna fiqh Keutamaan, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang lebih besar dan suasana kerohanian yang lebih kuat, apabila setiap kali dia dapat mengalihkan dana ibadah haji itu untuk memelihara anak-anak yatim, memberi makan orang-orang yang kelaparan, memberi tempat perlindungan orang-orang yang terlantar, mengubati orang sakit, mendidik orang-orang yang jahil, atau memberi kesempatan kerja kepada para penganggur."

Saya pernah melihat para remaja yang tekun belajar di fakulti perubatan, teknikal, pertanian, sastera atau fakulti-fakulti umum lain di pusat pengajian tinggi yang lainnya. Mereka berjaya dan memiliki prestasi yang cemerlang, namun tidak lama kemudian mereka meninggalkan bangku pengajian tersebut tanpa merasa sayang untuk meninggalkannya; dengan alasan untuk ikut serta melakukan da'wah dan tabligh; padahal pengkhususan yang mereka jalani itu termasuk ilmu-ilmu fardhu kifayah, di mana umat akan menderita apabila tidak ada seorangpun di antara mereka yang memiliki keahlian pada bidang-bidang tersebut. Di samping itu, mereka juga dapat menjadikan kerjaya dalam bidang tersebut sebagai ibadah dan perjuangan apabila mereka melakukannya sebaik mungkin dan disertai dengan niat yang baik, serta mengikuti batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Jika setiap muslim meninggalkan profesionalisme masing-masing, maka siapa lagi yang hendak melaksanakan tugasan yang membawa kemaslahatan untuk kaum Muslimin? Sesungguhnya ketika kebangkitan Rasulullah saw, para sahabatnya terus berkerjaya dalam pelbagai bidang. Rasulullah saw tidak pernah meminta salah seorang di antara sahabatnya untuk meninggalkan kerjaya dan profesionalisme masing-masing supaya dapat ikut serta dalam berda'wah. Hal ini dilakukan oleh baginda agar setiap orang tetap berada pada profesionalisme masing-masing, baik sebelum atau sesudah hijrah. Namun, apabila datangnya seruan jihad maka mereka datang menyahut samada ringan atau berat, berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka.

Imam al-Ghazali tidak setuju dengan orang yang hidup sezaman dengannya, di mana orang hanya belajar fiqh dan sejenisnya, padahal pada masa yang sama di negeri mereka tidak ada seorang doktor pun kecuali daripada orang Yahudi atau Nasrani. Kaum Muslimin mendapat rawatan dengan mereka. Nyawa dan aurat mereka diserahkan sepenuhnya kepada para doktor itu. Lebih dahsyat lagi mereka membuat ketetapan hukum berasaskan pandangan doktor bukan Islam ini. Seperti bolehnya berbuka puasa bagi orang yang sedang menjalankan ibadah puasa, dan bolehnya bertayammum bagi orang-orang yang sedang terluka.

Saya juga menyaksikan kelompok kaum Muslimin lainnya yang setiap hari bertengkar untuk mempertahankan diri dalam masalah-masalah juz'iyah atau masalah-masalah khilafiyah; dan di sudut lain mereka melalaikan perjuangan Islam yang lebih besar dalam melawan musuh yang sangat dengki, benci, rakus, berwaspada dan sentiasa mengawasinya.

Bahkan, kaum minoriti dan pendatang muslim yang tinggal di negara Barat (Amerika, Canada, dan Eropah) ada di antara mereka yang sebahagian besar perhatiannya hanya tertumpu kepada masalah jam tangan di mana dia harus dikenakan, apakah di tangan kiri atau di tangan kanan? Mengenakan jubah putih sebagai ganti daripada kemeja dan seluar; apakah hal ini wajib ataukah sunat hukumnya? Kemudian hukum masuknya perempuan ke masjid; apakah harus ataukah haram hukumnya? Makan di atas meja sambil duduk di atas kerusi, dengan menggunakan sudu dan garpu, apakah hal-hal seperti ini termasuk menyerupai tingkah laku orang-orang kafir ataukah bukan? Dan masalah-masalah lainnya yang banyak menghabiskan masa, serta lebih cenderung memecah belah kesatuan umat, menciptakan kebencian dan jurang pemisah di antara mereka, serta menghabiskan tenaga dengan sia-sia, kerana tenaga itu dihabiskan untuk sesuatu yang tanpa tujuan, dan perjuangan tanpa musuh.

Saya melihat beberapa orang pemuda yang tekun melakukan ibadah, tetapi mereka melayan ibubapa dan saudara-mara mereka dengan keras dan kasar dengan alasan bahwa mereka semua adalah pelaku-pelaku maksiat atau menyimpang dari ajaran agama. Para pemuda itu telah lupa bahwasanya Allah SWT mewasiatkan kepada kita untuk berlaku baik terhadap kedua orangtua kita walaupun kedua orangtua kita musyrik dan berusaha untuk membuat kita menjadi musyrik serta membuat fitnah terhadap agama Islam. Allah SWT berfirman:

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik."(Luqman: 15)

Walaupun kedua orangtua kita terus-menerus berusaha mengajak kita kepada kemusyrikan, di mana al-Qur'an menyebutkan dengan istilah "memaksa", namun al-Qur'an tetap menganjurkan kita untuk meperlakukan mereka dengan cara yang baik. Kerana sesungguhnya kedua orangtua kita memiliki hak yang paling tinggi dan tidak tertandingi kecuali oleh hak Allah SWT. Oleh kerana itu, Allah SWT berfirman: "Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadaKu tempat kembalimu."(Luqman: 14)

Mentaati kedua orangtua untuk melakukan kemusyrikan tidak dibenarkan oleh Islam. "Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam melakukan kemaksiatan terhadap sang Pencipta." Adapun melayan mereka dengan sebaik-baiknya merupakan satu kewajipan yang tidak ada jalan bagi kita untuk menghindarinya.

Selain itu, Allah SWT juga mewasiatkan kepada kita untuk memelihara hubungan silaturahim dan bergaul dengan sanak saudara kita dengan baik, sebagaimana yang difirmankan oleh-Nya:"Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta antara satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim.Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu."(an-Nisa': 1)

Pada zaman kemunduran, banyak kaum Muslimin yang terjebak pada suatu perbuatan yang hingga hari ini masih mereka lakukan; di antaranya ialah:

1) Mereka tidak mengindahkan –hingga ke tahap kritikal- fardhu-fardhu kifayah yang berkaitan dengan umat secara menyeluruh. Seperti peningkatan kualiti ilmu pengetahuan, perindustrian, ketenteraan yang dapat menjadikan umat betul-betul berdikari, dan tidak hanya berada di dalam slogan dan omong kosong sahaja; ijtihad dalam masalah fiqh dan penyimpulan hukum; penyebaran da'wah Islam, pendirian pemerintahan yang disepakati bersama berdasarkan janji setia (bai'ah) dan pemilihan yang bebas; melawan pemerintahan yang zalim dan menyimpang dari ajaran Islam.

2) Di samping itu, mereka juga mengabaikan sebahagian fardhu 'ain, atau melaksanakannya tetapi tidak sempurna. Seperti melaksanakan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar, di mana al Quran menyebutnya terlebih dahulu sebelum menyebut persoalan shalat dan zakat ketika ia menjelaskan sifat-sifat masyarakat yang beriman. Allah SWT berfirman:

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, dan mencegah kemungkaran, mendirikan shalat, menunaikan zakat,..." (at-Taubah: 71)

Padahal, sebetulnya amar ma'ruf dan nahi mungkar ini merupakan sebab utama yang membawa kebaikan umat, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makfur, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah."(Ali'Imran: 110)

Pengabaian fardhu 'ain ini pernah menyebabkan turunnya laknat atas bani Israil, melalui lidah para nabi mereka: "Telah dilaknati orang kafir dari bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. (al-Maidah: 78-79)

3) Perhatian mereka tertumpu kepada sebahagian rukun Islam lebih banyak dibanding perhatian mereka kepada sebahagian rukun yang lain. Ada di antara mereka yang memberi perhatian kepada puasa lebih banyak daripada perhatian terhadap shalat. Dan oleh kerana itu, kita hampir tidak menemukan orang Muslim lelaki dan perempuan yang makan di siang hari Ramadhan; khususnya di desa-desa pedalaman. Akan tetapi ada kaum Muslimin –khususnya dari kalangan perempuan- yang malas melakukan shalat. Dan ada orang yang selama hidupnya tidak pernah ruku' dan sujud kepada Allah.

Di samping itu, ada pula orang yang perhatiannya tertumpu kepada shalat lebih banyak daripada perhatian yang dia berikan terhadap zakat; padahal Allah SWT selalu mengaitkan kedua rukun Islam itu di dalam kitab suci-Nya, al-Qur'an dalam dua puluh lapan tempat. Sehingga Ibn Mas'ud mengatakan, "Kita diperintahkan untuk mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat.Sesiapa yang tidak mengeluarkan zakat,maka tidak ada gunanya shalat bagi dirinya."1

Abu Bakar as-Shidiq pernah berkata, "Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang berusaha memisahkan antara shalat dan zakat."2

Para sahabat Nabi saw juga sepakat untuk memerangi golongan yang enggan mengeluarkan zakat, sebagaimana mereka memerangi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi dan orang-orang murtad yang mengikuti mereka. Negara Islamlah yang pertama kali melakukan peperangan dalam sejarah untuk membela hak-hak orang miskin.

4) Mereka memberi perhatian kepada sebahagian kerja sunat lebih daripada perhatian mereka terhadap kerja fardhu dan wajib; sebagaimana yang boleh kita saksikan di kalangan orang yang kuat beragama ini. Mereka ini memperbanyak zikir, tasbih, dan wirid, tetapi mereka melupakan fardhu yang diwajibkan atas mereka; iaitu perbuatan fardhu yang bersifat sosial; seperti: berbuat baik kedua orangtua, silaturahim, berjiran tetangga dengan baik, mengasihi orang-orang yang lemah, memelihara anak yatim dan orang-orang miskin, menyingkirkan kemungkaran, dan menyingkirkan kezaliman sosial dan politik.

5) Mereka memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengambil berat ibadah-ibadah secara individu, seperti shalat dan zikir, dibanding perhatian yang diberikan kepada ibadah-ibadah sosial yang besar sekali faedahnya, seperti jihad, memahami agama, memperbaiki jalinan silaturahim di antara manusia -khususnya keluarga- bekerja sama dalam melakukan kebaikan dan ketaqwaan, saling menasihati dalam melakukan kesabaran dan kasih sayang, menganjurkan kepada keadilan dan musyawarah, memelihara hak-hak asasi manusia, khususnya memberikan perlindungan kepada orang-orang yang lemah.

6) Akhir-akhir ini terdapat ramai di kalangan orang Islam memiliki kecenderungan kuat untuk mengambil peduli masalah-masalah furu'iyah dan mengabaikan masalah-masalah pokok. Padahal, ulama terdahulu berpesan:"Barangsiapa mengabaikan pokok, maka dia tidak akan pernah sampai kepada tujuannya." Mereka mengabaikan asas bangunan secara keseluruhan, yakni aqidah, iman, tauhid, dan keikhlasan dalam membela agama Allah.

7) Di antara kesalahan yang mereka lakukan juga ialah kesibukan kebanyakan manusia dalam memerangi hal-hal yang makruh dan syubhah lebih banyak dibandingkan dengan kesibukan mereka memerangi hal-hal yang diharamkan dan telah tersebar luas di kalangan mereka atau mengembalikan kewajiban yang telah hilang.

Contohnya ialah kesibukan mereka tentang perkara yang masih diperselisihkan halal dan haramnya dan tidak memperhatikan hal-hal yang telah dipastikan haramnya.

Ada orang yang senang sekali memperhatikan masalah-masalah khilafiyah ini, seperti masalah mengambil gambar, nyanyian dan niqab. Seakan-akan mereka tidak memiliki perhatian lain selain kepada hal-hal yang sedang berkecamuk di sekeliling mereka, dengan memaksa orang supaya menerima pendapat mereka. Pada saat yang sama, mereka lupa terhadap masalah yang lebih besar berkaitan dengan kelangsungan (survival) umat yang pada saat ini cukup membimbangkan ini.

Termasuk dalam kategori ini ialah perhatian mereka yang sangat besar untuk menyingkirkan dosa-dosa kecil dan melalaikan dosa-dosa besar yang lebih berbahaya, baik dosa-dosa besar yang berkaitan dengan ajaran agama, seperti peramalan, sihir,perdukunan, menjadikan kuburan sebagai masjid, nazar, menyembelih untuk orang mati, meminta tolong kepada orang yang telah dikuburkan, meminta kepada mereka untuk memenuhi segala keperluan hidupnya, dan meminta mereka untuk menghindarkan diri mereka dari bencana, ataupun dosa-dosa lainya yang berupa penyelewengan sosial dan politik; seperti mengabaikan musyawarah dan keadilan sosial; hilangnya kebebasan dan hak asasi manusia, dan kehormatannya; penyerahan urusan penting kepada orang yang bukan ahlinya; penyelewengan dalam piliharaya; perampasan kekayaan umat; meneruskan kehidupan berkasta; dan bermahajalelanya pembaziran dan kemewahan.

Inilah kesalahan besar yang telah menimpa umat Islam kini dalam menentukan timbangan keutamaan, sehingga mereka menganggap kecil hal-hal yang besar, membesar-besarkan hal-hal yang kecil, mementingkan hal-hal yang remeh, dan meremehkan hal-hal yang penting, menunda perkara yang seharusnya didahulukan, dan mendahulukan perkara yang seharusnya diakhirkan, mengabaikan yang fardhu dan memperihatinkan yang sunat, mempedulikan dosa-dosa kecil dan mengabaikan dosa-dosa besar, berjuang mati-matian untuk masalah-masalah khilafiyah dan tidak mengambil tindakan terhadap perkara-perkara yang telah disepakati.

Semua ini membuat umat pada saat ini sangat perlu - bahkan sudah sampai kepada batas darurat- terhadap "fiqh Keutamaan" yang harus segera diwar-warkan, didiskusikan, diperbincangkan, dan dijelaskan sehingga boleh diterima oleh pemikiran dan hati mereka. Juga agar mereka memiliki pandangan yang jelas dan wawasan yang luas untuk melakukan perbuatan yang paling baik.

Catatan Kaki:

1 Diriwayatkan oleh al-Haithami dalam al-Majma' (3:62). Dia berkata, "Hadith ini diriwayatkan oleh Thabrani di dalam al-Kabir dengan isnad yang sahih.

2 Diriwayatkan secara Muttafaq 'Alaih dari Abu Hurairah r.a. sebagaimana yang dimuat dalam al-Lu'lu' wal-Marjan(hadith no. 13).

Tiada ulasan:

Catat Ulasan