Rabu, 6 Jun 2012

al Isra' dan al Mi'raj Malam Anugerah.

1.       Al Isra' adalah tanda kebesaran Allah swt apabila melakukan perjalanan Nabi saw di satu juzuk malam dari al masjid al haram ke al masjid al aqsa. Sementara al mi'raj pula adalah tambahan anugerah dan kemulian untuk Nabi saw dengan diangkat tinggi dari al masjid al aqsa ke langit tinggi hingga ke langit ke tujuh dan ke sidratul muntaha. 

2.       Menurut Ibn Kathir di dalam al Bidayah wa an Nihayah berlaku pada tahun ke 10 selepas kenabian. Menurut az Zuhri dan Urwah ibn az Zubair, berlakunya perisitiwa ini setahun sebelum hijrah ke Madinah. Menurut Tharhuni di dalam Sahih as Sirah, tarikhnya adalah pada hari Isnin 12 rabi'ul Awwal tahun 10 hijrah.

3.       Mu'jizat Isra' dan mi'raj adalah anugerah penghargaan untuk Rasulullah saw setelah 10 tahun berdakwah di Mekah. Ia juga satu bentuk hiburan dan ketenangan jiwa untuk Rasulullah saw yang dikepung kelaparan bersama Bani Hashim dan Bani al Muttalib, kematian Abu Thalib dan Khadijah, dan dilayan kejam di Thaif dan pulang pulang dengan hinanya ke Mekah.

4.       Peristiwa Isra' ditunjukkan oleh ayat pertama surah al Isra' :

 ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙ     ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ     ﭠ  ﭡ  ﭣ      ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  الإسراء: ١


Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambaNya (Muhammad) pada malam hari dari Masjid Al-Haraam (di Makkah) ke Masjid Al-Aqsa (di Palestin), yang Kami berkati sekelilingnya, untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda (kekuasaan dan kebesaran) Kami. Sesungguhnya Allah jualah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

5.       Peristiwa al mi'raj pula ada tercatat dalam surah an Najm ;

ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ    ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ     ﮣ    ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  النجم: ١٣ – ١٨

Dan demi sesungguhnya! (Nabi Muhammad) telah melihat (malaikat Jibril, dalam bentuk rupanya yang asal) sekali lagi. Di sisi “Sidratul-Muntaha”;. Yang di sisinya terletak Syurga “Jannatul-Makwa”.
(Nabi Muhammad melihat jibril dalam bentuk rupanya yang asal pada kali ini ialah) semasa ” Sidratul Muntaha” itu diliputi oleh makhluk-makhluk dari alam-alam ghaib, yang tidak terhingga.
Penglihatan (Nabi Muhammad) tidak berkisar daripada menyaksikan dengan tepat (akan pemandangan yang indah di situ yang diizinkan melihatnya), dan tidak pula melampaui batas.
Demi sesungguhnya, ia telah melihat sebahagian dari sebesar-besar tanda-tanda (yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan) Tuhannya.

6.       Peristiwa ini mendapat riwayat terbanyak dalam siri-siri peristiwa sirah nabawiyyah. Dalam Sahih al Bukhari ada 20 riwayat dari 6 orang sahabat. Dalam Sahih Muslim ada 18 riwayat juga dari 7 orang sahabat. ( al Arjun : Muhammad Rasulullah ).

7.       Maka Perisitiwa disepakati oelah sekalian ahli hadith dan sirah, terbukti dari al Quran dan hadith. Maka martabatnya ada qati'iyyul thubut ( berlaku secara pasti tanpa sebarang syak ) dan menjadi ijma' kaum muslimin ia adalah mu'jizat Nabi saw. Natijah mengingkari peristiwa ini adalah sama seperti mengingkari sesuatu yang diketahui dalam urusan agama secara pasti ( dharuri ) iaitu boleh membawa murtad.

8.       Peristiwa ini bermula dengan pembelahan dada Nabi saw dengan turunnya Jibril as dan dibuka atap rumah kediaman Nabi saw di Mekah lalu dibelah dada Nabi saw. Kemudian dia membasuhnya dengan air zamzam. Kemudian dibawa bejana emas yang dipenuhi hikmah dan iman. Dia mengisi itu semua di dalam dada Nabi saw kemudian menutupnya. Kemudian Jibril memegang tangan Nabi saw membawanya ke perjalanan al Isra' dan al Mi'raj.

9.       Nabi saw dibawa menaiki al Buraq iaitu tunggangan putih lebih besar dari keldai dan lebih kecil dari baghal. Ia meletak kaki depannya di penghujung pandangan yang dilihatnya. Nabi saw dibawa ke Baitil al Maqdis. Tunggangan ini diikat di ikatan kenderaan nabi-nabi as.

10.   Nabi saw solat dua rakaat kemudian keluar dengan Jibril membawa kepadanya dua bejana berisi arak dan susu. Baginda saw memilih susu. Jibril as berkata: Engkau menepati fitrah. ( al Bukhari dan Muslim ) Menurut riwayat lain Nabi saw menjadi imam kepada Jemaah nabi-nabi as dengan kehadiran Adam as dan nabi-nabi selepasnya. (al Baihaqi di dalam Dalail an Nubuwwah)

11.   Kemudian Nabi saw di bawa ke tingkat-tingkat langit. Di setiap tingkat langit Jibril memohon dibuka dan ditanya : Siapa bersamamu? Jibril menjawab : Muhammad. Lalu diberi penghormatan selamat dating kepadanya. Nabi saw melihat Adam di langit terendah, Isa dan Yahya di langit ke dua, Yusuf di langit ke tiga, Idris di langit ke empat, Harun di langit ke lima, Musa di langit ke enam dan Ibrahim di langit ke tujuh dengan tersandar ke al Bait al Ma'mur.

12.   Nabi saw dibawa sehingga ke sidrah al muntaha. Baginda saw dikurniakan kefardhuan solat 50 waktu sehari semalam. Dalam perjalanan pulang, Musa as bertanya : Apakah yang difardhukan oleh tuhanmu? Apabila diberitahu, Musa memintanya pulang kembali kepada tuhan meminta keringanan. Berulang alik Nabi saw sehinggalah solat menjadi lima waktu dengan ganjarannya tetap 50 kali solat. Musa masih menuntut supaya kembali memohon keringanan sehingga Nabi saw menjawab: " Sungguh aku telah banyak meminta dari tuhanku sehingga aku merasa malu. " Satu suara penyeru berbunyi : " Sebenarnya akau telah putuskan kefardhuanku dan aku telah ringankan untuk hambaku ." ( al Bukhari dan Muslim ).

13.   Nabi saw didatangi Abu Jahl di pagi itu. Dia bertanya: Ada sesuatu ke ? Nabi saw menceritakan perihal al Isra'. Dia berkata: " Apakah engakau setuju jika aku menjemput kaummu datang dan engkau ceritakan apa yang engkau ceritakan kepadaku? Rasulullah saw menjawab : Ya. Mereka kepelikan dengan cerita Nabi saw dan meminta agar Nabi saw membayangkan ciri-ciri Masjid Aqsa. Allah mengangkat masjid itu lalu Nabi dapat membayangkannya sambil melihat masjid di hadapannya. Mereka semua berkata: Adapun bayangannya memang tepat sekali. ( Sahih al Bukhari dan Muslim ).

14.   Adapun Abu Bakr ra ketika diberitahu kepadanya dia percaya tanpa ragu-ragu. Dia berkata: " Demi Allah ! Apa yang yang dikatakannya adalah benar belaka. Apa yang kamu pelikkan ?! Demi Allah, dia sentiasa memberitahu berita yang sampai kepadanya dari langit ke bumi pada satu ketika samada di siang hari atau malam. Ini lebih takjub dari berita ini. Kemudian dia mengadap kepada Nabi saw dan meminta untuk bercerita. Setiap kali Nabi saw menyebut sesuatu dia akan berkata: Engkau benar. Aku saksikan engkau adakah utusan Allah.  Rasulullah saw berkata : Engkau wahai Abu Bakr adalah as siddiq ( yang amat mempercayai ). Hari itu lah dia bergelar as siddiq. ( alHakim dengan sanad sahih ).

        

Tiada ulasan:

Catat Ulasan