Khamis, 7 Jun 2012

Mesej Islam Dari Medan al Qadisiyyah.
Ibn Kathir mencatatkan:

Apabila bertembungnya dua bala tentera ( Islam pimpinan Saad ibn Abi Waqqas dan Parsi pimpinan Rustum di medah al Qadisiyyah ) Rustum mengutus utusan kepada Saad supaya dihantar kepadanya seorang yang bijak dan tahu menjawab soalannya. Saad mengirim al Mughirah ibn Syu'bah ra.

Apabila dia tiba, Rustum terus berkata kepadanya: " Kamu jiran kami. Kami telah bersikap baik kepada kamu. Kami menahan diri dari menyakitkan kamu. Pulang ke negeri kamu dan kami tidak akan menghalang kamu datang berniaga ke negeri kami."

Al Mughirah menjawab: Kami bukannya mencari dunia. Keinginan dan tuntutan kami adalah akhirat. Allah swt telah kirimkan seorang utusannya kepada kami dengan membawa pesanan : " Aku serahkan kepada kumpulan ini untuk menguasai setiap orang yang tidak beragama dengan agamaku dan aku menghukum mereka melalui kumpulan ini. Aku tetap memberi jaminan bahawa kemenangan menjadi milik mereka selama mana mereka berikrar dengan perkara ini. Ia adalah agama kebenaran. Tidaklah membencinya kecuali dia pasti dihina. Tidaklah berpegang teguh dengannya kecuali diberi mulia."

Rustum bertanya : Maka apa dia sebenarnya ?

Al Mughirah menjawab : Adapun tiang belakangnya yang tidak menjadi sesuatu melainkan adanya ialah kesaksian bahawa tiada tuhan melainkan Allah. Muhammad saw pula adalah rasulullah saw dan memperakui dengan apa yang dibawa dari Allah swt.

Rustum menjawab: Alangkah baiknya perkara ini ! Apa lagi ?

Al Mughirah menjawab :  Membawa keluar hamba-hamba dari penyembahan kepada sesame hamba kepada penyembahan kepada Allah.

Rustum menjawab : Ini baik juga. Apa lagi ?

Dia menjawab : Manusia anak-anak Adam. Mereka semua bersaudara dari satu bapa dan satu ibu.

Rustum menjawab : Baik juga. Adakah jika kami masuk agama kamu, apakah kamu akan kembali dari negeri kami?

Dia menjawab : Semestinya demi Allah. Kami tidak mendekati negeri kami melainkan untuk perniagaan dan apa-apa hajat.

Apabila al Mughirah keluar, Rustum berbincang dengan kumpulannya tentang masuk Islam, namun mereka enggan menerima.

Semoga Allah menghina mereka dan demikian berlakunya.

Ibn Kathir seterusnya mencatat :

Kemudian Saad menghantar seorang lagi utusan dengan permintaan darinya iaitu Rub'i ibn 'Amir.

Mereka bertanya : Apa yang membawa kedatangan kamu ?

Dia menjawab : Allah mengutuskan kami untuk kami membawa keluar sesiapa yang dia pilih dari perhambaan sesama hamba kepada pehmbaan diri kepada Allah, dari kesempitan dunia kepada kelapangannya, dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Dia utuskan kami agamanya untuk kami mengajak manusia kepadanya. Sesiapa yang menerimanya kami menerimanya dan kami kembali darinya. Sesiapa yang enggan kami peranginya sehingga kami kembali kepada janji Allah swt.

Mereka bertanya : Apa janji Allah ?

Dia menjawab : Syurga bagi yang mati berperang sesiapa yag enggan dan kemenangan bagi yang masih hidup ".

Rustum berkata : Aku telah dengar ucapan kamu. Apakah kamu boleh tangguhkan urusan ini sehingga kami boleh bertenang dan kamu juga ?

Dia menjawab : Ya. Berapa lama kamu mahu? Sehari atau dua hari ?

Rustum menjawab : Tidak. Sehingga kami menulis surat penasihat-penasihat dan pemimpin-pemimpin kami.

Rub'i berkata : Rasulullah saw tidak mengajar kami untuk menangguhkan musuh ketika bertempur lebih dari tiga hari. Lihatlah urusan engakau dan mereka itu dan pilih salah satu dari tiga ini dalam tempoh diberi.

Rustum bertanya: Adakah engkau ketua mereka?

Rub'i menjawab : Tidak. Tetapi kaum muslimin seperti satu jasad. Orang yang paling rendah dilindungi oleh orang paling atas.

Rustum bermesyuarat dengan pembesar-pembesarnya. 

Katanya: Adakah kamu dapat melihat manusia lebih mulia dan lebih bijak dari kata-kata lelaki ini?

Mereka menjawab : Moga Allah melindungi! Mahukan enggau cenderung kepada agama dia ini dan meninggalkan agama engkau kerana anjing ini. Engkau tidak tengok bajunya?

Rustum menjawab: Celaka kamu. Jangan tengok kepada baju. Tengoklah kepada pendapat, percakapan dan keperibadian. Orang Arab memang bermudah-mudah dalam hal pakaian dan makanan, namun mereka menjaga maruah dan keturunan.

( al Bidayah Wan Nihayah 9:621-623 ).

*      Peperangan al Qadisiyyah berlaku antara tentera Islam dan Parsi pada tahun 15 hijriyyah berakhir dengan kekalahan kepada tentera Parsi.
( Tarikh Khalifah Ibn Khayyat ms131-132 ).  

Tiada ulasan:

Catat Ulasan