Khamis, 17 Mei 2012

Al-Jama'ah (kesatuan) harus selari dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala


1.     
Dinukilkan dari kitab "Ighatsatul Lahfaan min Mashayidil Syithon" (1/69-70) karangan al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, berikut nukilanya.

" Kebenaran (yang hakiki) ialah yang telah diwariskan oleh jama'ah pertama dari mulai zamannya Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam serta para sahabat beliau. Oleh kerana itu, janganlah terpengaruh dengan banyaknya para ahli bid'ah selepas mereka ".

Berkata Amr bin Maimun al-Awadi: "Saya menemani sahabat nabi,Mu'adz bin Jabal ra di Yaman, tidaklah saya berpisah dari beliau sampai saya melihat beliau meninggal di negeri Syam. Kemudian setelah itu saya menemani orang yang paling faqih di antara manusia iaitu sahabat nabi, Abdullah bin Mas'ud ra, maka pada suatu ketika saya pernah mendengar beliau mengatakan: "Wajib atas kamu berpegang di atas al jama'ah. Sesungguhnya tangan Allah bersama al jama'ah".

Pada kesempatan yang lain saya juga pernah mendengar beliau mengatakan: "Akan datang kepada kalian suatu masa para pemimpin yang melewatkan solat dari waktunya. Maka solatlah kamu sendirian tepat pada waktunya kerana ia adalah wajib bagimu. Setelah itu solatlah berjama'ah bersama mereka dan itu tercatat sebagai solat sunat kamu". 

Maka saya katakan kepada beliau: "Wahai sahabat nabi Muhammad, saya tidak faham apa yang sedang engkau bicarakan kepada kami? Beliau menjawab: "Apa itu? Saya katakan: "Engkau (pernah) menyuruhku untuk berpegang erat-erat kepada jama'ah, lantas sekarang engkau mengatakan ; Solatlah kamu sendirian, dan dia adalah solat wajib bagimu, lalu solatlah bersama jama'ah sedangkan dia adalah solat sunat?

Beliau lantas menasihatiku: "Wahai Amr bin Maimun, sungguh saya telah menyangka bahawa kiranya engkau adalah orang yang paling faqih di negeri ini. Tahukah kamu apa itu al-Jama'ah? Jawab saya: "Tidak", beliau berkata: "Sesungguhnya jika kebanyakan jama'ah (manusia) telah menyilisihi al-Jama'ah itu sendiri, maka tinggalkan mereka kerana sesungguhnya hakikat al-Jama'ah adalah sesuatu yang sesuai dengan kebenaran walau pun engkau sendirian".

Dalam riwayat yang lain, lalu beliau menepuk dadaku sambil berkata: "Celakalah engkau wahai Amr, sungguh jika kebanyakan manusia (sudah di ambang menyelisihi al-Jama'ah) maka tinggalkanlah meraka, sesungguhnya al-Jama'ah adalah sesuatu yang sesuai di atas ketaatan kepada Allah Azza wa jalla".

Nu'aim bin Hamaad mengatakan: "Maksud perkataan beliau adalah jika manusia telah rosak maka wajib atas dirimu untuk tetap berpegang teguh dengan al-Jama'ah sebelum datangnya kerosakan (tersebut) walau pun kamu sendirian, maka dengan itu engkau tetap dikatakan sedang berada di atas al-Jama'ah. 

Ucapan yang semakna dengan ini juga telah dikatakan oleh Imam al-Baihaqi dan selainnya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan