Selasa, 22 Mei 2012

Tidak Memuliakan Orang Mulia Melainkan Orang Mulia Juga.Dikisahkan dalam kitab "Tarikh Baghdad" karangan Khathib al-Baghdadi (14/15), dan kitab "Al-Wafiyaat" karangan Ibnu Khillikan ( 2/228 ), mengenai biografi Imam ahli bahasa arab, imam penduduk Kufah di dalam masalah nahu iaitu Yahya bin Ziyad al-Faraa al-Kufi yang meninggal pada tahun 208 H rahimahullah. 


Berikut kisahnya:

Khalifah al-Ma'mun telah memberi tugas pada al-Faraa untuk mengajar dua anaknya ilmu nahu. Pada suatu hari setelah selesai mengajar, al-Faraa bangun ingin menyelesaikan beberapa keperluanya, maka keduanya berebut untuk mengambilkan kasut gurunya al-Faraa. Keduanya saling berebut ingin mengambilkan kasutnya, lalu al-Faraa memutuskan supaya keduanya mengambil sebelah kasut tersebut seorang satu supaya tidak ada yang merasa kecewa. Keduanya pun melaksanakan titah gurunya, setiap orangnya mengambil sebelah kasut agar dikasihi gurunya. 

Sedangkan al-Ma'mun pada setiap perkaranya pasti mempunyai pelayan yang selalu memantau mencari berita yang disampaikan kepadanya. Sampailah berita tersebut kepadanya, maka ditulislah perintah untuk memanggil al-Faraa supaya menghadap kepadanya. Ketika beliau sudah berada di hadapannya, berkatalah al-Ma'mun kepadanya: "Siapa orang yang paling mulia di antara manusia? 


Beliau menjawab: "Saya tidak mengetahui ada orang yang lebih mulia (kedudukannya) melainkan paduka Amirul Mu'minin". Jawab al-Ma'mun: " Tentulah . Namun,siapa orangnya (kedudukannya) jika putera raja kaum muslimin rela saling berebut hanya untuk mengambilkan kedua kasutnya, sehingga keduanya merasa senang dengan setiap orang mengambil sebelah kasut ".

Beliau menjawab: "Wahai Amirul Mu'minin, sesungguhnya saya sudah berusaha mencegah keduanya untuk melakukan hal tersebut. Namuan saya bimbang kalau sekiranya saya mencegah mereka boleh menghilangkan sifat memuliakan orang yang telah ada pada mereka. Juga boleh jadi mereka kecewa atau sakit hati dengan kebaikan yang keduanya miliki. Mereka begitu semangat untuk memberikannya pada orang lain. " 

Sesungguhnya telah diriwayatkan dari Ibnu Abaas bahawasanya beliau memegang (haiwan tunggangan) Hasan dan Husain sampai keduanya keluar dari pandanganya. Maka ada salah seorang yang menegur beliau: "Apakah engkau mahu memegang haiwan tunggangan bagi dua budak itu, sedangkan engkau lebih berumur darinya?". Beliau pun marah kepadanya, lalu berkata: "Diamlah wahai orang yang bodoh! Sesungguhnya tidak ada orang yang memahami bagaimana memuliakan orang yang mempunyai kemuliaan melainkan orang-orang yang punya kemuliaan jua".

Mendengar hal tersebut lalu al-Ma'mun berkata kepadanya: "Kalau sekiranya engkau jadi  mencegah kedua anakku tentu engkau akan saya beri ganjaran yang tidak ringan, dan saya anggap  kamu telah perbuatan suatu kesalahan yang besar. Yang dilakukan oleh kedua anakku tidaklah mengapa. Walaupun mereka mempunyai kemuliaan namun tidaklah menjadikan jatuh martabatnya. Bahkan semakin mengangkat darjatnya sehingga terserlah keindahan akhlaknya. Saya sudah memahami apa yang telah diperbuat oleh kedua anakku. "

Seseorang tidaklah dianggap dewasa - walaupun sudah berumur -  dari tiga perkara: rendah diri bersama pemimpinya, keduanya rendah diri kepada kedua orang tuanya dan yang terakhir tawadhu' kepada orang yang mengajar ilmu kepadanya. Saya sudah menyiapkan hadiah untuk keduanya sebanyak seribu dinar, sedangkan untuk kamu saya siapkan sepuluh ribu dinar atas bagusnya akhlak yang telah kamu tanamkan kepada anak-anakku".

Tiada ulasan:

Catat Ulasan